کیسه زباله صادراتی

با کیفیت عالی

تولید انواع کیسه زباله در تمام ابعاد به صورت رولی و پرفراژ دار ( انواع کیسه زباله )

تولید در تمام ابعاد و ضخامت ها

نمونه کارهای مشابه