کیسه زباله رولی

سه رول در سایزهای ۵۵۷۰- ۶۰۸۰_ ۷۰*۹۰

تولید انواع کیسه زباله در تمام ابعاد به صورت رولی و پرفراژ دار ( انواع کیسه زباله )

تولید در تمام ابعاد و ضخامت ها

نمونه کارهای مشابه